Соціалістичні традиції та їх виховне значення


              У брошюрі розповідаеться про деякі основні види традицій, що функціонують у розвинутому соціалістичному суспільвстві й становлять невід’ємну частину соціалістичного способу життя. Провадиться систематизація, розкриваються етапи їх формування. Підкреслюеться, що в умовах розвинутого соціалізму суспільвство все активніше спирається на свої власні традції, творчо використовуючи їх у розв’язанні актуальних проблем сучастності. Особливу увагу приділено аналізу революційних традицій у вихованні класово-партійного розуміння подій суспільного життя, розкриттю ролі загальнорадянських традицій у вихованні загальнонацірнальної гордості радянської людини. Дається критика буржуазних концепцій з цього питання.

              Розрахована на пропагандистів та широке коло читачів.