Чинне місце роботи Гамана Віктора 2010.

Національна академія прокуратури України

Офіційний інтернет-портал

Версія для друку
25.06.2010 05:22:49

Редакційно-видавничий відділ


        Редакційно-видавничий відділ як структурний підрозділ Академії створено у червні 2005 року на базі редакційно-видавничого сектору та прес-служби. 
        Головне завдання відділу полягає в організації та здійсненні редакційно-видавничої діяльності вищого навчального закладу. 
        Так, 18 листопада 2005 року засноване правове, науково-теоретичне та науково-практичне видання «Вісник Академії прокуратури України». Відповідно до Постанови ВАК України від 18 січня 2007 року № 2-05/1 його зареєстровано як фахове в галузі юридичних наук та внесено до додаткового списку Переліку наукових фахових видань. У зв’язку з наданням Академії статусу національної журнал перейменовано на «Вісник Національної академії прокуратури України». А з формуванням нового Переліку наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, підготовлено пакет необхідних документів до Вищої атестаційної комісії України і постановою Президії цієї установи від 27 травня 2009 року № 1-05/2 журнал внесено до вказаного списку видань. 
        Головним редактором є перший проректор Академії доктор юридичних наук професор Якимчук Микола Костянтинович. Загалом редакційна колегія налічує 9 докторів юридичних наук, які мають вчене звання професора. 
        Кожен номер рекомендується до друку Вченою радою Національної академії прокуратури України. Рецензування усіх без винятку статей здійснюється членами редакційної колегії видання. 
        У «Віснику Національної академії прокуратури України» публікуються лише наукові статті. Дотримуються вимоги до редакційного оформлення журналу згідно з чинними державними стандартами України. 
        Примірники видання розсилаються до фондів бібліотек України та вищих навчальних закладів. Електронна копія друкованого засобу масової інформації розміщується на сайті Національної бібліотеки України імені 
В.І. Вернадського НАН України.
        Часопис має загальнодержавну сферу розповсюдження і виходить друком чотири рази на рік. 
        Постійно триває співпраця з Державним підприємством по розповсюдженню періодичних видань «Преса» та видавництвом «Віпол», які надають Академії послуги, передбачені відповідними договорами. 
        З метою забезпечення студентів Інституту підготовки кадрів і слухачів Інституту підвищення кваліфікації кадрів необхідною навчальною та навчально-методичною літературою редакційно-видавничий відділ здійснює її видання відповідно до плану, що затверджується на засіданні Навчально-методичної ради. 
        Працівниками відділу редагуються також проекти внутрішньої і вихідної документація за підписами керівництва Академії. 
        Здійснюється редагування і тиражується роздавальних матеріалів науково-практичних конференцій, круглих столів, семінарів, які проводяться на базі Національної академії прокуратури України. А за підсумками проведення таких заходів видаються збірники з однойменними назвами. 

Відповідно до штатного розпису у відділі працюють шість осіб:

Начальник відділу
Барандич Світлана Павлівна

головний спеціаліст
Пономаренко Зоя Володимирівна

головний спеціаліст
Гриценко Наталія Іванівна

спеціаліст 1 категорії
Буряченко Ольга Володимирівна

спеціаліст
Бишок Максим Олександрович

старший інспектор 
Гаман Віктор Пантелійович

© 2010 Національна академія прокуратури України
Розроблено компанією Finport Technologies Inc.