Обкомовсбкі коридори, дещо с записників 1965-1968 років.

         Книга "Обкомівські коридори" написана в формі щоденникових нотаток, що засвідчуе про їх об’єктивних характер.