Книги про Віктора Гамана.


         Книга присвячуеться творчості відомого українського письменника Гамана Віктора Пантелійовича, який тривалий час займався політичною діяльністю, а потім повернувся в літературу. На сьогоді його творчий доробок складае понад 20 прозових книг. Загальний обсяг кождної з них досить значний. Тож є підстави говорити про 20-ти томник Віктора Гамана. Книга ілюстрована, присвячена творчості письменника.  

 

         В книзі аналізуеться політична тетралогія відомого українського письменника Віктора Гамана.  

        У нарисі Ю.Л. Юулаховської "Співець заповітного" (Дещо з нотаток про творчість письменника-земляка Віктора Пантелійовича Гамана) основна увага приділяеться: Загальній характеристиці творчості письменника; роблячи тематичні акценти в книзі "Валківські верби" (1996); говориться про організований В.П. Гаманом у селі ков’яги на Харківщині Музей Матері - унікальне явище і про книгу бесід із сучастними видатними українськими вченими "Розмови з академіками (Інтерв’ю)" - 2004 рік.  

         Ці нотатки-есе присвячені книгам широковідомого письменника Віктора Гамана, творчість якого проростає з любові до рідної старовини,давніх парків, заповідників і садиб, до таін біологічної медицини, пошуку істини в коридорах влади, з глибин мистецької творчості, материнства, платонічної і земної любові, без якої немає продовження життя на землі.

          Художні оповіді про сучаників до яких увійшов Віктор Гаман. "Радянський письменник 1985"

          Оповідання молодих українських письменників до яких увійшов Віктор Гаман. "Видавництво Київ 1982"

          В сборник вошли лучшие из опубликованих в республиканский периодике в 1984 году расказы украинских советских писателей. Здесь выступают выдающиеся мастера жанра расказа, известные прзаики и молодые авторы, чьи произведения привлекают внимание новизной жизненых впечетлений, глубиной содержания, художественым вкусом. Рассказы отличаются разнообразием тем, богатством выразительных средств, многообразием интонаций и форм. Глубоко реалистические картины жиздни наших современников сочетаются с поэтическим одухотворением природы, характеры самобытны, обрисованы лаконично, с тонким проникновением в психологию, внутренний мир героев. Наряду с реалистическими расказами здесь представлены образы научно-фантастических и юмористических форм этого жанра. До якого увійшов Віктор Гаман.